Agenda ledenvergadering

Agenda algemene ledenvergadering CGV Wardy

Datum:         4 juni 2019
Aanvang:     20.00 uur
Locatie:        Kantine tennisvereniging
Adje Lambertszlaan 1 Kollum (naast Baensein)

  • Opening
  • Notulen vorige vergadering 6 juni 2018 (notulen)
  • Jaarcijfers 2018
  • Benoemen nieuwe bestuursleden (Geartsje Zuidema en Dirk Willem Holwerda)
  • Vooruitblik op het nieuwe seizoen
  • Korte pauze
  • Ideeën/ tips/ aanbevelingen van u als ouder a.d.h.v. een aantal stellingen
  • Rondvraag
  • Afsluiting

* de notulen en jaarcijfers liggen vanaf 19.30 klaar bij de ingang.