Contributie

Hier vindt u meer informatie over de contributie bij cgv Wardy.

De contributie wordt per maand geïncasseerd. Incassering van de contributie geschiedt uitsluitend via automatische incasso. Is men het niet eens met een afschrijving dan kan men dit bedrag via de bank terug laten storten.
Wij verzoeken u in dit geval de penningmeester op de hoogte te brengen van de reden van storneren.
 
Het lidmaatschap kan 4 maal per jaar opgezegd worden: per 1 januari, 1 april, 1 juli en 1 oktober. De contributie wordt verdeeld over 12 maanden afgeschreven, dus ook tijdens de zomerstop.
 
Elk jaar tijdens de jaarvergadering wordt vastgesteld of er een aanpassing van de contributie doorgevoerd wordt.

Deze gaat dan in per 1 september van het betreffende jaar.

CONTRIBUTIETARIEVEN CGV WARDY KOLLUM PER 1 SEPTEMBER 2018  bedrag per maand
BASISGYM / KEURTURNEN / ACROGYMASTIEK  
1 uur p/w € 13,50
1,5 uur p/w € 17,50
2 uur p/w € 21,50
2,5 uur p/w € 25,50
3 uur p/w € 29,50
3,5 uur p/w € 33,50
4 uur p/w € 37,50
4,5 uur p/w € 40,00
5 uur p/w € 42,50
5,5 uur p/w € 45,00
6 uur p/w € 47,50
6,5 uur p/w € 50,00