Organisatie

Hier vindt u de medewerkers, trainers en vrijwilligers van CGV Wardy.

Bestuur & Leiding
Naam Functie E-mail
Geartsje Zuidema voorzitter  voorzittercgvwardy@gmail.com
vacant secretaris  secretariswardy@gmail.com
Klaas Hofstra penningmeester  penningmeester.wardy@gmail.com
Annemieke Fleury ledenadministratie en website  wardy.leden@gmail.com
Marty Hofstra acrgym-zaken  Acrogym.wardy@gmail.com
Bettie Venema algemeen bestuurslid
Dirk Willem Holwerda technische zaken
Annet Kazimier turnzaken  secretariswardy@gmail.com
Leiding  
Johanna Bos selectietraining  Assistente: Susanne Brouwer / Reina Sikkema
Yvonne Sloothaak basisgym VO gymnastiek groep 1 t/m 8
Jacolien Panhuis acrogym
Yasmin de Jong acrogym