Mooie prestatie van turnsters Wardy.

Zaterdag 20 januari hadden 6 turnsters van CGV Wardy hun 1e plaatsingswedstijd in Bergum. Dit was de allereerste turnwedstrijd van het seizoen. In de ochtend kwam Sjoukje Spijkerman in actie in de categorie pupil 1 D2. Sjoukje turnde een nette vloer en brugoefening en ook haar sprong was keurig. Het laatste onderdeel, de balk, die ze op training zonder fouten turnt, lukte vandaag niet. Ondanks de punten die ze op balk liet liggen mocht ze toch nog een medaille voor de 4e plaats in ontvangst nemen!

prijs sjoukje

In de middag was het de beurt aan Anouk van Wieren, Silke van der Meer, Jildou Zuidema, Anna- Baukje van Dellen en Marije Hiemstra.

Voor Anouk en Silke (Pupil 2 D4) was dit hun eerste wedstrijd. Dit bracht natuurlijk wat spanning met zich mee. Zij hebben beide ontzettend hun best gedaan. Ze lieten mooie oefeningen zien op sprong en brug. Op de balk en vloer lieten ze punten liggen. Hier gaan we extra hard op trainen. Anouk is 18e geworden en Silke is 7e geworden. Voor beide dames, die voor het eerst hebben meegedaan, is dit een super prestatie!

Jildou (pupil 2 D3) liet op balk en sprong een mooie oefening zien. Op vloer en balk liet ze punten liggen. Hier gaan we extra hard op trainen komende weken. Ze is 8e geworden.

 

Marije (Pupil 2 D2) en Anna- Baukje (Jeugd 1 D2) moesten vandaag tegelijk de oefeningen turnen. Als goede vriendinnen tegelijk de vloeroefeningen en de balkoefening uitvoeren, was wel even wennen. Gelukkig waren was beide dames zo gefocust, dat ze hier weinig van mee hebben gekregen.

Marije had vandaag haar dag niet. Haar oefeningen waren allemaal erg netjes, maar helaas door de zenuwen liet ze op alle toestellen punten liggen. Ondanks de tegenslagen hield Marije goed stand en bleef ze geconcentreerd. Ze is 20e geworden. We weten wat Marije kan, dus dit belooft nog wat voor de tweede plaatsingswedstrijd!

Anna- Baukje turnde een strakke sprong,- brug,- vloeroefening. Het laatste onderdeel, de balk, liet ze punten liggen. Ze is 5e geworden

In de tweede wedstrijdrond was het de beurt aan Thirsa en Yvonne op niveau D3. Ze begonnen op sprong waar ze beide een mooie oefening lieten zien. Vervolgens kwam het onderdeel brug. Een val op brug bij Yvonne zorgde ervoor dat ze wat punten liet liggen. Ook op de balk waren bij de dames een aantal foutjes te zien maar ze herstelden zich goed. Ze sloten de wedstrijd af met een mooie vloeroefening. Thirsa had hier de mooiste oefening van alle turnsters. De turnsters hebben het keurig gedaan en al met al zijn Thirsa en Yvonne op een 10e en 14e plaats geëindigd.

Ook Anna Baukje kwam in wedstrijdronde twee uit voor niveau D2. Het eerste toestel van de wedstrijd was balk. Door de zenuwen had ze hier een aantal foutjes. Daarna volgde haar vloeroefening waar ze een keurige oefening liet zien. Op sprong liet ze een prachtige overslag zien. Ze sloot de wedstrijd af met haar favoriete toestel de brug. Dit ging erg goed en dit zorgde ervoor dat ze de tweede mooiste oefening op de brug had. Al met al heeft Anna Baukje een keurige 10e plaats behaald.