Dubbel voordeel !!!

Beste ouder/verzorger,

In de nieuwsbrieven is er al een aantal keren aandacht aan besteed, de grote vraag naar juryleden!

Om te mogen deelnemen aan wedstijden is iedere vereniging verplicht per wedstijd 1 of 2 juryleden te leveren. Gelukkig hebben we ook dit jaar een aantal ouders bereid gevonden examen te doen, maar zij kunnen het niet alleen. Je hoeft vooral geen specifieke kennis of ervaring te hebben, het is voor iedereen te doen. Voordat u begint met jureren is het uiteraard mogelijk zo vaak als nodig te oefenen tijdens wedstrijden, dit wordt schaduwen genoemd en is toegestaan na het behalen van het brevet.

Binnenkort wordt er vanuit de KNGU opnieuw een cursus aangeboden. Wie is bereid voor zijn of haar kind en voor de club deze cursus te volgen en vanaf 2019 een aantal keren per seizoen te jureren?

Op deze manier hoeft ieder jurylid per seizoen maar 2 of 3 keer te jureren en blijft het voor iedereen een geringe inspanning.

Data: vrijdag 2 maart, vrijdag 23 maart en vrijdag 13 april ( 19.00-22.00)

Locatie: Leeuwarden

Het betreft de opleiding voor niveau 1, TD1.

Wilt u meer informatie over de cursus neem dan even contact op met:

Annemieke Fleury:  06-23989526  / Annet Kazimier:       06-30492304

 Jurybrevet indeling

Brevet Beoordeelt niveau 
TD1 D2 en D3 voorgeschreven
TD2 D1, N3 en N4 + keuze supplement DEFGH
TD3 Alle D (1, 2 en 3) en alle N (1, 2, 3 en 4) + keuze supplement ABCDEFGH
TD4/TD5 Beoordelen alles + eredivisie

 https://opleidingen.kngu.nl/campus/gymnastiek-en-turnen/juryopleidingen/niveau-1

Mogen we alstublieft op u rekenen? De aanmelding kan via Annemieke en Annet geregeld worden.

Met vriendelijke groeten,

Bestuur Wardy