Peuter- en kleutergymnastiek

slider4Bewegen is erg belangrijk voor de ontwikkeling van de motoriek bij jonge kinderen. Onderzoek op dit gebied heeft uitgewezen dat als de grove motoriek op jonge leeftijd “getraind” wordt, dit de fijne motoriek en vervolgens de leerprestaties op school gunstig zouden beïnvloeden.
Er is bij Wardy dan ook al gymnastiek voor peuters vanaf 2,5 jaar.
Spelenderwijs wordt de ontwikkeling van de kinderen gestimuleerd en leren ze gymmen, samenwerken en plezier maken in een groep.

De peuter- en kleuterlessen worden gegeven door Yvonne Bakker.

We werken momenteel met een wachtlijst bij de kleuters, gezien deze groep nu vol zit.  De kleuters zijn nog wel van harte welkom zijn voor 2 proeflessen, maar worden daarna op een wachtlijst geplaatst. Zodra er plek is, wordt er contact opgenomen met de ouders.